Faith in you

We didn’t give Fethiye much time. With the hotel located in the heart of the old town we were already in the middle of its life and as in the day we were touring the town’s surroundings, for the town itself we saved the evenings. The nights were warm, so we were walking along the streets full of sundries for sale and smell of spices, or strolling to the harbour where were creaky masts and creative ice cream sellers.

Nie poświęciliśmy Fethiye zbyt wiele czasu. Mając hotel w sercu starego miasta, byliśmy już w centrum jego życia i podróżując w dzień po okolicy, dla samego miasta zachowaliśmy wieczory. Noce były ciepłe, więc chodziliśmy uliczkami pełnymi drobiazgów na sprzedaż i zapachu przypraw, albo spacerowaliśmy do portu, gdzie były skrzypiące maszty i twórczy lodziarze.

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11