Sightseeing Stockholm. Riddarholmen and Helgeandsholmen

Riddarholmen and Helgeandsholmen are small islands in the centre of Stockholm. They are actually part of Gamla Stan, Stockholm’s Old City, but much quieter. On Riddarholmen the biggest crowd was – intriguingly – on a roof and the air was fresh after the rain as we were wandering around the cobbled streets.
Islet of Helgeandsholmen efficiently uses its space: tiny area contains building of Swedish Riksdag – the parliament, and The Museum of Medieval Stockholm built around archaeological excavation – and hidden under the ground. Like many other museums in Stockholm, this one is also worth seeing: for the Middle Ages themselves and for the exhibition.

Riddarholmen i Helgeandsholmen to małe wyspy w centrum Sztokholmu. Właściwie to są częścią Gamla Stan, Starego Miasta, ale o wiele spokojniejszą. Na Riddarholmen największy tłok był, intrygująco, na dachu, a powietrze po deszczu było świeże, gdy wędrowaliśmy brukowanymi uliczkami.
Wysepka Helgeandsholmen bardzo efektywnie wykorzystuje przestrzeń: na maleńkim obszarze znajduje się budynek szwedzkiego parlamentu – Riksdag oraz Muzeum Średniowiecznego Sztokholmu, zbudowane wokół wykopaliska archeologicznego – i ukryte pod ziemią. Jak wiele innych muzeów w Sztokholmie, to także jest warte odwiedzenia: zarówno dla samego średniowiecza, jak i dla ekspozycji.

 

01

02

03

04

Stockholm

06

07

08

09

10

11

12

13

14