Sightseeing Stockholm. Norrmalm

Although we haven’t visited all 14 islands of Stockholm, in our limited time we took a decent dose of the city. We were even asked directions by the locals, which only seems absurd – after all we were the ones carrying the map.
Another place on the route, Norrmalm, had more of the city centre feeling and city centre rush, with architecture more modern, and less romantic than in other districts. By contrast, market on Hötorget square was some interval in the northern city tissue, as it had quite Middle Eastern atmosphere.

Choć nie zwiedziliśmy wszystkich 14 wysp Sztokholmu, w ramach naszej wizyty zażyliśmy sporą dawkę miasta. Zdarzyło się nawet, że miejscowi pytali nas o drogę, co w sumie tylko wydaje się absurdalne – w końcu to my mieliśmy mapę.
Kolejne miejsce na naszej trasie, Norrmalm, miało bardziej wielkomiejski charakter i więcej wielkomiejskiego pośpiechu. Architektonicznie bardziej współczesne, pozbawione było romantyzmu obecnego w innych dzielnicach. Z kolei targ na placu Hötorget był pewnym interwałem w północnej tkance miasta, jako że miał sporo bliskowschodniej atmosfery.

 

01

02

Hötorget

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14