Sightseeing Stockholm. Östermalm

Östermalm is pricey, prosperous and posh. At least thus spoke Wikipedia.
We left the metro right next to Östermalms Saluhall, small but obviously picturesque food hall. Rambling the roads of the district, we passed by Ingmar Bergman Street and turned towards the water. Östermalm’s waterfront by easy walk leads to the bridge Djurgårdsbron, which 58 metres run to a different world.

Östermalm jest dzielnicą dostatnią, drogą i dystyngowaną. A przynajmniej tako rzecze Wikipedia.
Wyszliśmy z metra tuż obok Östermalms Saluhall, niewielkiej, ale ewidentnie malowniczej hali spożywczej. Wędrując okolicznymi alejami i zaułkami, minęliśmy ulicę Ingmara Bergmana i skręciliśmy w kierunku wody. Nabrzeże Östermalm swobodnym spacerem wiedzie ku mostowi Djurgårdsbron, którego 58 metrów przeprowadza w inny świat.

 

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Östermalm, Stockholm, Sweden

19

20

21