Sightseeing Stockholm. Vasastan

01

 

Due to its compact size, Stockholm is very easy to sightsee, either by metro or on foot (if one is fond of walking). Crowd is not a problem as the number of people seem rather small. In fact, sometimes walking in Stockholm makes you feel very lonely. Or maybe we just turned the wrong direction.
Architecture is elegant with the elegance brought by unification, and the northern light puts a distance between the viewer and sharp edges of filleted corners, deep shadows of mansard roofs and straight lines of steel façades. Almost each part of Stockholm can mirror in the water, which is cut with numerous bridges holding the city together. Parks pop-up behind every corner, so the city doesn’t overwhelm, but leaves a space to breathe.
Depending on one’s place of origin the Swedish capital may seem lively or sleepy, but it certainly has the ambiguously cool vibe.

Dzięki spójnej zabudowie Sztokholm jest bardzo przyjazny do zwiedzania, zarówno metrem, jak i pieszo (jeśli ktoś lubi wędrówki). Tłok nie jest problemem, bo liczba ludzi dookoła wydaje się raczej niewielka. Właściwie to czasem, spacerując, można się poczuć samotnie. A może po prostu skręciliśmy w złą stronę.
Architektura miasta jest elegancka elegancją jaką tworzy jednolitość, a północne światło wprowadza dystans pomiędzy obserwatora a ostre krawędzie ściętych narożników, cienie mansard i proste linie stalowych fasad. Prawie każda część Sztokholmu przegląda się w wodzie przeciętej licznymi mostami spajającymi miasto. Zza każdego rogu wychylają się parki, w których można zaczerpnąć oddechu, więc miasto nie przytłacza.
W zależności od miejsca, z którego tu przybyliśmy, szwedzka stolica może wydać się ożywiona lub ospała, ale z pewnością posiada swoistą atmosferę.

 

02

03

04

05

06

07

08

10

11

12